SERVEIS

x

Confecció de nòmines

x

Estudi i confecció

dels butlletins de cotització al Règim General de la Seguretat Social i Accidents de Treball, així com la relació nominal de productors, TC1, TC2.

x

Acomiadaments individuals

al Servei de conciliacions de la Generalitat De Catalunya, litigis socials, representació davant
dels Jutjats Social.

x

Acomiadaments col·lectius

Expedients de Regulació d’Ocupació.

x

Estudis de jubilacions, prejubilacions

Assessorament en matèria de jubilacions, confecció i càlcul de la pensió de jubilació.

x

Confecció de les liquidacions

de quotes a la Seguretat Social, tràmits inherents a les mateixes.

x

Confecció i presentació trimestral

del model 111 i resum anual, model 190 de les retencions i ingressos a compte de l’impost sobre
la Renda de la Persona Física (IRPF).

x

Empreses règim d’artistes,

totes les particularitats de les gestions pròpies d’aquest règim. Estudi i confecció dels butlletins de cotització al Règim General de la Seguretat Social i Accidents de Treball, així com la relació nominal de productors, TC1, TC2.

x

Assessorament

en matèria de representació davant d’organismes
que depenen del Ministeri de Treball i de la
Seguretat Social.

x

Preparació dels expedients

i representació de l’empresa davant d’inspecció
de treball de la Seguretat Social.

x

Treballadors desplaçats

Si la seva empresa ha de desplaçar treballadors a l’estranger, s’han de complir uns requisits i seguir uns passos molt concrets. Així s’evita que, un cop al país de destí, no pugui treballar.

+

x

Gestió de carteres de laboral:
Si té un despatx especialitzat en fiscal i comptable i té una cartera de laboral, nosaltres la gestionem adaptant-nos a les seves especialitats.

x

Especialistes en règimen d’artistes.